An Giang: 5 hợp tác xã được chọn thí điểm thực hiện Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021 – 2025

Thứ hai - 28/02/2022 01:24
Với mục tiêu triển khai toàn diện, kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả những nội dung quy định của Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025 (Quyết định số 167/QĐ-TTg); bảo đảm tính kịp thời, thống nhất, hiệu quả và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan.
An Giang: 5 hợp tác xã được chọn thí điểm thực hiện Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021 – 2025
An Giang phê duyệt 5 hợp tác xã thí điểm thực hiện Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021 – 2025.

An Giang triển khai thực hiện Đề án phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết; phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang. Huy động đồng bộ các chính sách hỗ trợ, nguồn lực hiện có của Nhà nước và xã hội để thực hiện Đề án, tạo sự đột phá cho các HTX về tổ chức và hiệu quả hoạt động. Tôn trọng các nguyên tắc tổ chức hoạt động cơ bản về tính tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phát huy nội lực của HTX. Nhà nước không can thiệp, áp đặt mệnh lệnh hành chính vào công tác tổ chức, điều hành và hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX.

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, theo kế hoạch, đến năm 2025, An Giang sẽ lựa chọn được tối đa 5 hợp tác xã tham gia, hoạt động theo 12 mô hình của Đề án; 100% hợp tác xã thí điểm hoạt động hiệu quả cao, được đánh giá xếp loại Tốt, đạt từ 80 điểm trở lên theo Thông tư số 01 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Với mục tiêu xây dựng các HTX trở thành kiểu mẫu, làm cơ sở để nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả; thúc đẩy khu vực KTTT, HTX của tỉnh phát triển.

Các hợp tác xã tham gia đề án đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh tham gia Đề án gồm 3 giai đoạn gồm: Giai đoạn 1 lựa chọn mô hình hợp tác xã thí điểm trong năm 2021; giai đoạn 2 từ đầu năm 2022 đến cuối tháng 6/2025 hoàn thiện mô hình thí điểm, nhân rộng một số mô hình hợp tác xã kiểu mới đã hoàn thiện và giai đoạn 3 tổng kết, đề xuất phương án nhân rộng các mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả trong 6 tháng cuối năm 2025.

Ngày 15/9/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã ký quyết định 2128/QĐ-UBND, phê duyệt 5 hợp tác xã thí điểm thực hiện Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, 5 hợp tác xã thí điểm hoàn thiện mô hình gồm: 

(1) HTX Nông nghiệp Tây Phú tại xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, hoàn thiện mô hình HTX tích tụ, tập trung ruộng đất có uy mô lớn và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; 

(2) HTX Nông nghiệp Vĩnh Bình tại thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, hoàn thiện mô hình HTX nông nghiệp đảm nhiệm các dịch vụ đầu vào, sơ chế biến và đầu ra trong chuỗi giá trị nông sản;

(3) HTX Nông nghiệp Chợ Vàm tại thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, hoàn thiện mô hình HTX vừa sản xuất, vừa tham gia thị trường (sàn giao dịch nông sản);

(4) HTX sản xuất và tiêu thụ đường Thốt Nốt Nhơn Hưng tại xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, hoàn thiện mô hình HTX sản xuất sản phẩm OCOP, gắn với du lịch nông thôn, miền núi;

(5) HTX Giao thông vận tải Trường Thịnh tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, hoàn thiện mô hình HTX giao thông vận tải.

Chính sách hỗ trợ các HTX thực hiện thí điểm theo quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật HTX năm 2012, Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP. Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021 - 2025, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% cho HTX thí điểm.

Để hoàn thiện HTX thí điểm, tỉnh An Giang sẽ chủ động rà soát tổ chức, hoạt động của HTX, kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, hoạt động theo đúng quy định của Luật HTX; chủ động giải quyết, khắc phục các khó khăn, vướng mắc còn tồn tại. Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuẩn hóa các quy trình để quản trị HTX một cách hiệu quả. Thực hiện chế độ quản lý tài chính, kế toán theo quy định; ưu tiên áp dụng kiểm toán độc lập. Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, thường xuyên và kịp thời cho các thành viên HTX.

Triển khai phương án sản xuất kinh doanh, tập trung vào các nội dung, tiêu chí hoàn thiện theo kế hoạch như: huy động tăng vốn sản xuất, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị; ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật; hợp tác liên kết với doanh nghiệp, HTX khác theo chuỗi giá trị; thu hút thêm thành viên tham gia, cung cấp thêm các sản phẩm dịch vụ cho các thành viên HTX.

Kết thúc giai đoạn hoàn thiện mô hình HTX thí điểm, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh sẽ tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án theo kế hoạch hoàn thiện HTX thí điểm và mục tiêu của Đề án. Trên cơ sở kết quả đạt được, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng Phương án nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả, gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phương án nhân rộng mô hình thí điểm trên toàn quốc trong giai đoạn 2026 - 2030.

* Các mô hình HTX lựa chọn hoàn thiện theo Quyết định số 167/QĐ-TTg gồm:

- Lĩnh vực nông nghiệp

Mô hình hợp tác xã vừa sản xuất, vừa tham gia thị trường (sàn giao dịch nông sản);

Mô hình hợp tác xã tích tụ, tập trung ruộng đất có quy mô lớn và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất;

Mô hình hợp tác xã nông nghiệp đảm nhiệm các dịch vụ đầu vào, sơ chế/chế biến và đầu ra trong chuỗi giá trị nông sản;

Mô hình hợp tác xã ứng phó biến đổi khí hậu;

Mô hình hợp tác xã phát triển nông lâm thủy sản bền vững;

Mô hình hợp tác xã sản xuất sản phẩm OCOP, gắn với du lịch nông thôn, miền núi;

Mô hình doanh nghiệp tham gia là thành viên hợp tác xã sản xuất chế biến nông lâm thủy sản;

Mô hình hợp tác xã đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản và bảo vệ nguồn lợi cộng đồng.

- Lĩnh vực phi nông nghiệp

Mô hình hợp tác xã hoạt động xây dựng;

Mô hình hợp tác xã giao thông vận tải;

Mô hình hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp gắn với phục hồi và phát triển làng nghề truyền thống;

Mô hình hợp tác xã dịch vụ vì cộng đồng (hoạt động lĩnh vực môi trường, y tế, giáo dục, quản lý chợ...).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thành viên liên kết
HTX Tư vấn thiết kế và xây dựng Việt Nam
bcsmart
Liên hiệp HTX Ocop Việt Nam
GMG
ocopshop
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây